TERMENI SI CONDITIII

1.   Datele de contact ale prelucrătorului de date

ARK MEDIA ADVERTISING SRL, cu sediul social în București, Str. Avrig Nr. 63, Bl. E2, Sc. 7, Ap. 223, Sector 2, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului București sub nr. J40/8913/01.06.2006, cod unic de înregistrare RO18723663. Punct de lucru: Str. Dimitrie Racovita nr. 3b, Sector 2, București, 023991

2.   Scopul prelucrării datelor dumneavoastră personale

Scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră  personale sunt: reale, prezente și legitime.
www.arkmedia.ro  nu prelucrează  date cu caracter personal  în scopuri secundare care sunt incompatibile cu scopurile principale pentru care datele dumneavoastră personale sunt colectate inițial.
Totodata, nu prelucrăm date fără:
–       Consimțământul dumneavoastră inițial
–       A avea un interes legitim în acest sens
–       Un temei juridic Înainte   de   a   colecta   datele   dumneavoastră  cu   caracter   personal   vă aducem la cunoștință:
–       Scopul principal pentru care colectăm aceste date
–       Daca avem un scop secundar, care este acela. Înainte de a vă  colecta  și prelucra datele, vă  cerem consimțământul  în acest sens. Ce tipuri de date colectăm și prelucrăm:

2.1. E-mailul dumneavoastră

este colectat în următoarele scopuri:
– pentru a vă răspunde solicitărilor de ofertă realizate prin intermediul formularului de pe site
– pentru a vă trimite noutăți în cazul în care v-ați abonat la newsletter-ul nostru

2.2. Numele dumneavoastră

este colectat pentru:
– comunicarea prin newsletter

2.3. Numărul dumneavoastră de telefon

este colectat:
– pentru a vă răspunde solicitărilor de ofertă realizate prin intermediul formularului de pe site
– pentru identificarea dumneavoastra de catre Ark Media Advertising SRL pentru a confirma o anumită cerință transmisă pe email sau pe formularul de contact din website

2.4. Id-ul   dumneavoastră  din   cookie-urile   strict   necesare

estecolectat pentru:
– a vă face comunicări în scopuri de marketing

2.5. www.arkmedia.ro nu prelucrează datele dumneavoastră bancare.

3. Responsabilitatea prelucrării datelor dumneavoastră personale

Procesarea   datelor   dumneavoastră  cu   caracter   personal   intră  înresponsabilitatea www.arkmedia.ro
Ne revin următoarele responsabilități:
–       Determinarea scopului în care sunt prelucrate datele dumneavoastră
–       Determinarea modului în care sunt prelucrate datele dvs. personale
–       Asumarea  responsabilității  privind  buna  gestionare a  datelor  cucaracter personal pe care ni le furnizați,  în conformitate cu termenii  și manualul de procedură GDPR. In   cadrul  ARK   MEDIA   ADVERTISING   SRL  există  un   responsabil   cu protecția   datelor   personale,   căruia   vă  puteți   adresa   la   următoarele coordonate de contact:
Adrian Atodosiei, 0726 206 003, office@arkmedia.ro, Str. Avrig Nr.63, Bl. E2, Sc. 7, Ap. 223, Sector 2, București, program de lucru 10:00 – 18:00

4. Modul în care colectăm datele dumneavoastră de contact

www.arkmedia.rocolectează  datele   cu  caracter  personal   direct   de   la dumneavoastră prin următoarele moduri:
–       electronic, folosind formularul de contact din paginile website-ului
–       telefonic
–       prin email
–   www.arkmedia.ro nu   colectează  decât   datele   personale   strict necesare în vederea desfașurării activității operaționale
Atunci   când   furnizați   datele   dumneavoastră  personale,  în   vederea realizării achiziției  în cadrul  www.arkmedia.ro, furnizarea acestor date este:
–        permisă  și voluntară. Datele personale se furnizează  liber: nume, email, telefon, adresă.  Furnizarea acestor date este liberă, prin acordul dumneavoastră și va puteți acorda opțiunea de a nu le furniza, însă fără oparte din aceste informații produsele  și serviciile  comandate nu pot fi livrate către dumneavoastră.
–       permisă și obligatorie. Este vorba de date pe care sunteți obligați să ni le furnizați: datele de facturare.  În cazul  în care sunteți persoană juridică, fără furnizarea acestor detalii nu puteți beneficia de produsele și serviciile noastre.
*Furnizarea obligatorie de date cu caracter personal este cerință legală,de exemplu în cazul facturilor, aceste documente nu pot fi emise fără a avea un cumpărător, totodată, fiind imposibil, dacă nu ne furnizați datele necesare realizării unei tranzacții comerciale cu dumneavoastră.

5.   Baza   legală  vizată   în   colectarea   datelor   dumneavoastră personale

www.arkmedia.roprocesează date personale “nesensibile”.
Baza   legală  pentru   prelucrarea   datelor   dumneavoastră  personale „nesensibile”, sau obișnuite este:
–        consimțământul dumneavoastră.  Solicitarea consimțământului pe care   vi-l   cerem   pentru   a   prelucra   datele   dumenavoastra   justifică prelucrarea datelor dvs. personale.
–       un contract la care sunteți parte, în cazul persoanelor juridice. Caurmare a necesității respectării unei obligații legale la care ne-am angajat și suntem obligați de lege să o respectăm.
Datele dumneavoastră  personale sunt prelucrate  în  baza unor interese care sunt: reale, legitime și prezente. Prelucrarea datelor dumneavoastră  personale este necesară  în vederea îndeplinirii intereselor legitime pe care le urmărim.
Cu toate acestea, interesele noastre legitime pot fi înlăturate de interesele și drepturile dumneavoastră fundamentale .www.arkmedia.ro  vă  protejează  în mod adecvat,  în baza manualului deprocedură  GDPR   drepturile  și   libertățile,   precum  și   interesele dumneavoastră.

6. Situațiile în care www.arkmedia.ro colectează date personale.

www.arkmedia.ro   colectează  date   personale   ale   clienților   săi  și   ale utilizatorilor siteului. ARK   MEDIA   ADVERTISING   SRL   procesează  datele   dumneavoastră personale în activități de comerț si de marketing, în activități comerciale,
în următoarele situații:
–       Vanzare de servicii și produse
–       Facturi fiscale
–       Emailuri tranzacționale. Emailurile prin care vă trimitem informări înlegătură cu solicitarea dumneavoastră.
Datele dumneavoastră personale sunt furnizate direct și liber, în calitatede utilizator al website-ului.

7. Procese de profilare automată și automatizare

www.arkmedia.ro poate prelucra în mod automat datele dumneavoastră. Acest tip de prelucrare poate reprezenta, însă nu se limitează la:
- O analiză a caracteristicilor și comportamentului dumneavoastră de consum
- O previziune în legatură cu comportamentul dumneavoastră viitor
- Se   realizează  doar   prin   mijloace   informatice,   fără  intervenția factorului uman
- Poate fi considerată o profilare, însă una complet automatizată.
Datele dumneavoastră  personale sunt utilizate pentru a lua decizii  înlegatură cu experiența dumneavoastră viitoare. Acest lucru se realizează pe baza unor decizii automate care realizează profilarea automatizată adumneavoastră, prin intermediul unui calculator.
Temeiul în baza căruia realizăm această profilare este acela că dacă un utilizator   accesează o   secțiune   a   www.arkmedia.ro,   atunci   el este interesat de acea secțiune, iar noi, printr-un proces complet automat, îi vom veni în ajutor cu conținut personalizat, în baza analizei menționate mai sus.
Aceste   decizii   nu   au   impact   asupra   drepturilor   dumneavoastră  ca persoană  sau a statutului dumneavoastră  juridic. Acest tip de acțiuni complet automate nu au impact semnificativ asupra comportamentului și alegerilor dumneavoastră, scopul lor fiind acela de a vă ajuta în  luarea celei mai bune decizii.
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor  în  acest proces de profilare complet automată  este justificat de interesul nostru legimitim de  a nedesfășura activitatea în parametri optimi sau de interesul legitim al unei terțe   părți,   cum   sunt   Google   sau   Facebook,   care   vă livrează  acele informații care vă  sunt cele mai relevante atunci când dumneavoastră realizați un proces de căutare sau vă  manifestați intenția de a găsi un anumit tip de serviciu.
În luarea de decizii automatizate și de profilare automată se prelucrează doar date personale nesensibile.

8. Stocarea datelor dumneavoastră personale

Datele dumneavoastră personale nu sunt stocate pentru o perioadă mai mare decât aceea care justifică activitatea noastră juridică și economică.
Nu stocăm datele dumneavoastră  personale făra a exista o bază  sau o nevoie reală  de folosire a lor. Sunt stocate doar acele date care sunt indispensabile  în desfășurarea activității noastre economice  și de a neonora angajamentul în raport cu dumneavoastră.
Periodic, analizăm datele stocate pentru a identifica dacă scopul lor este actual. În cazul în care nu este justificat scopul păstrării acestor date, ele sunt șterse.
De asemenea, ștergem datele dumneavoastră personale în momentul încare ne adresați această cerere, cu excepția acelor date a căror furnizare și prelucrare este impusă  de o anumită  prevedere legală,  unde vom aplica termenul prevăzut de lege, de exemplu, în cazul facturilor, stocare adatelor este obligatorie pentru o perioadă de 5 ani.

9. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele   dumneavoastră  sunt   dezvăluite   anumitor   terți,   parteneri cu ajutorul cărora ne desfășuram activitatea: ex. firmele de curierat cu care lucrăm. Acest lucru se face în baza consimțământului dumneavoastră.
Partenerii   către   care   dezvăluim   datele   dumneavoastră  cu   caracter personal sunt:
Google Ireland Ltd. – servicii de marketing online
Facebook Ireland Ltd. – servicii de marketing online.
Dacă  datele   dumneavoastră  vor   fi   dezvăluite,   la   cerere,  unui   alt destinatar, atunci veți fi anuntați de momentul dezvăluirii datelor, precum și a identității celui către care se face această dezvăluire.

10. Transferul datelor personale în afara UE

Datele dumneavoastră personale nu sunt transferate în afara UE.

11. Siguranța datelor dumneavoastră personale

www.arkmedia.ro a luat toate măsurile care  îi stau la  îndemână  pentru realizarea   unei   securități   corespunzătoare   a   datelor   dumneavoastră personale, prin următoarele acțiuni:
–       Aparatură tehnică adecvată
–       Certifical SSL și algoritmi de securizare a datelor în cadrul website-ului www.arkmedia.ro
–       Măsuri organizatorice și procedurale special create în acest scop delimitare a prelucrării neautorizate și ilegale
–       Prevenirea pierderii accidentale sau ilegale.
–       Prevenirea distrugerii accidentale sau ilegale. În acest scop am implementat urmatoarele măsuri:
11.1. Analiza breșelor de Securitate
11.2. Documentarea incidentelor de securitate
11.3. Identificarea datelor personale care sunt impactate de incidentul de securitate
11.4. Actiunile necesare remedierii incidentului de securitate.
11.5. Limitarea consecințelor incidentelor de Securitate
11.6. Recuperarea datelor personale
11.7. Revenirea la starea inițială, de normalitate a datelor cu caracter personal.
Dacă este identificat un accident de securitate sau de pierdere a datelor, acesta   este   raportat  în   mod   imediat   către   managementul societății noastre.
Totodată, responsabilul nostru cu protecția datelor cu caracter personal va identifica dacă acest incident are efecte nefavorabile asupra dumneavoastră și, dacă este nevoie, va informa personalul relevant din organizația dumneavoastră sau pe dumneavoastră. Totodată, vom analiza necesitatea  înștiințării  Autorității de Supraveghere  în legatură  cu acest incident.
Totodată, DPO-ul nostru va lua toate măsurile, pentru a limita:
–       distrugerea accidentală sau ilegală a datelor personale,
–       pierderea accidentală  sau ilegală  a controlului asupra datelor cucaracter personal
–       accesul   la   datele   cu   caracter   personal   de   către   persoanene autorizate
–       modificarea accidentală sau ilegală a datelor dumneavoastră
–       transmiterea neautorizată a datelor cu caracter personal Informarea dumneaavoastră în cazul unei breșe informatice se va realiza:
–       dacă  acest  eveniment  neprevăzut  este  unul  semnificativ  și  are urmări asupra securității sau integrității dumneavoastră, fizice sau juridice
–       intr-un interval de timp cât se poate de rapid. Nu avem obligația de a vă notifica în urma unui eveniment sau incident care a vizat datele dumneavoastră personale dacă:
–        am   luat   toate   măsurile   de   criptare  și   securizare   a   datelor dumneavoastră,   astfel  încât   să  îi   fie   imposibil   oricărei   părți   terțe organizației noastre să le acceseze.
–        Nu mai există  un risc pentru dumneavoastră,  în urma producerii evenimentului.

12. Drepturile dumneavoastră

În calitate de utilizator al www.arkmedia.ro aveți următoarele drepturi:
Dreptul de acces  și informare - aveți dreptul de a fi informat  în orice moment dacă folosim și prelucrăm datele dumneavoastră personale.
Aveți dreptul de a vi se furniza confirmarea că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către noi, dacă  acest lucru se  întâmplă, sub următoarele condiții: datele cerute includ doar datele care vă privesc.
Aveți dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră personale dacă nesolicitați acest lucru și dacă noi vă prelucrăm aceste date.
Aveți dreptul de a primi o copie sau arhiva cu datele dumneavoastră personale dacă  ne solicitați acest lucru  și,  în urma confirmării că  vă prelucrăm datele ne solicitați și o copie a acestora.
Aveți   dreptul   la   modificare,   rectificare   sau   actualizare   a   datelor dumneavoastră personale. Iar noi suntem obligati sa va rectificam datele daca:   prelucram   datele   dumneavoastra   personale,   acestea   nu   sunt complete sau exacte si ati solicitat o actualizare sau o corectare a lor.
Aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale. Suntem   obligați   să  ștergem   datele   dvs.   personale   fără  întârzierine justificate, dacă:
–       prelucrăm datele dumneavoastră personale, și
–       solicitați ștergerea datelor dvs. personale, și
–       datele dumneavoastră personale nu ne sunt necesare în chestiunicare sunt reglementate legal.
De exemplu datele de pe facturi nu pot fișterse, deoarece aceste documente trebuie arhivate timp de 5 ani
–       nu există un temei juridic pentru prelucrarea datelor
–       nu   avem   consimțământul   dumneavoastră  de   prelucrare   sau   ațiretras acest consimțământ
–       constatați că datele dumneavoastră sunt utilizate în scopuri pe care nu le doriți, de exemplu, marketing.
–       Prelucrarea datelor dumneavoastră este ilegală. Aveți   dreptul   de   a   obține   restricții   privind   prelucrarea   datelor dumneavoastră  personale, dacă: datele nu sunt anonime, includ doar informații care vă privesc sau includ alte date care pot fi legate în mod clar de dumneavoastră.
Suntem obligați să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră dacă:
–       ne solicitați acest lucru
–       nu avem nevoie de datele dumneavoastră în relațiile cu terții
–       solicitați datele pentru o reclamație legală sau plângere penală
–       obiectați   că  datele   dumneavoastră  sunt   necesare  în   vederea îndeplinirii activității www.arkmedia.ro, adică nu există un temei legitim pentru prelucrarea lor.
Suntem obligați să vă notificam în legatură cu restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale. În urma restricționării datelor dumneavoastră personale, avem dreptul la:
–       stocarea acestora
–       Prelucrarea lor, în baza consimțământului dumneavoastră
–       Prelucrarea lor în vederea realizării unei reclamații legale
–       Prelucrarea lor în vederea realizării unei plangeri penale
–       Prelucrarea lor în exercitarea unui interes public al UE sau ale unui stat membru. Dacă obtineți o restricționare privind prelucrarea datelor dvs. personale, trebuie să vă informăm înainte de ridicarea restricționării.
Dacă  datele   dumneavoastră  sunt   prelucrate  în   scopuri   de   marketing digital sau alte scopuri de marketing, aveți dreptul de a obiecta cu privirela prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop, dacă prelucrarea dedate include date personale care vă  privesc  și include pseudonime saualte asocieri de date care pot fi legate în mod clar de dumneavoastră.
În urma obiecției dumneavoastră, suntem obligați să nu vă mai prelucrăm datele în acest sens.
Comunicarea  referitoare   la  exercitarea   dreptului   dumneavoastră  înlegatura cu prelucrarea datelor personale se face în mod scris, către noi, pe adresa de contact office@arkmedia.ro.
Pentru identificarea dumneavoastră, este nevoie să ne trimiteți un act de identitate valid, CI, carnet de conducere sau pașaport, care sa contina: număr de identificare,  țara, perioada de valabilitate, numele complet, adresa, data nașterii.
Aceste elemente au ca scop identificarea dumneavoastră  ca inițiator al solicitării și posesor al datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.Orice alte elemente în afară de acestea pot fi ascunse.
Nu vom accepta alte mijloace de a vă asigura identitatea. Pentru a face solicitarea, este nevoie să aveți o adresă de email validă. În urma transmiterii solicitării, vi se va răspunde pe adresa de email de pecare s-a transmis emailul catre noi. Veți fi informat, de către persoana pe care am desemnat-o responsabilăde protecția și gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, asigurându-ne că cererea dumneavoastră este analizată și soluționată.
Timpul de răspuns pentru soluționarea unei cereri referitoare la drepturile dumneavoastră  în legatură  cu datele dumneavoastră personale este de 14 zile.
Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere competentă arondată domiciliului dumneavoatră, cu condiția ca acesta săfie în UE sau în locul în care s-a realizat abuzul în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Autoritatea de supraveghere către care ați depus plângerea vă va informa în legătură cu soluționarea plângerii.
Aveți dreptul de a demara o procedură de atac judiciară în UE și în SEE împotriva unui operator de date personale, a unui intermediar sau a unei autorități din intermediul UE. Orice modificare a politicii de confidentialițate va fi anunțată. Versiunile anterioare  ale politicii  de confidențialitate nu sunt  puse  la dispoziția publicului și nu pot fi accesate. Pentru solicitări exprese, ne puteți contacta la office@arkmedia.ro.

©2022 Arkmedia